Kalibratie en verificatie

Kalibratie

Een weegschaal moet permant bijgesteld en gekalibreerd worden om precies te werken.
Hoe vaak dit nodig is, hangt van het type weegschaal en het gebruik ervan af. Ook eventuele vereisten binnen uw bedrijf spelen een rol. Normaliter de industriële weegschalen een keer per jaar moeten gekalibreerd worden. Voor kleinere weegschalen, de kalibratiegewichten, dat u ook online kan kopen, zijn genoeg om uw schaal recht te zetten. 

Indien vragen, contacteer ons gewoon!

Kalibratiecertificaat
Een kalibratiecertificaat is beschikbaar voor meestal van onze produkten. Indien u daarvoor kiest, wordt de weegschaal voorafgaand aan de levering bij de producent gekalibreerd en krijgt u daarvan een bewijs.
U kan hierna de weegschaal altijd zelf bijstellen indien u daarvoor het juiste kalibratiegewicht heeft.

Bijstelling
U kan zelf permanent uw weegschaal bijstellen met behulp van het juiste kalibratiegewicht. WeegschaalBalance beschikt over alle gewichtmodellen.
De juiste procedure vindt u altijd in de gebruiksaanwijzing van de weegschaal. Contacteer ons indien u twijfelt over welk gewicht u dient te gebruiken voor uw weegschaal.

 

CONTACTEER ONS

Mail support@weegschaal-balance.be (Support in het Engels)

Phone 2 808 19 94 (Support in het Engels). Bereikbaar weekdagen 09:00 - 16:00. Gesloten tussen 12:00 en 12:30.

 


 

Verificatie / M-markering van weegschalen

Bij aankoop van een weegschaal voor commerciële of medische doeleinden, wordt u die bezorgd met verificatie/M-markering in overeenstemming met de geldende wet.

Moet uw weegschaal geverifieerd worden?

Non-automatische weegschalen voor:
1. Bepalen van massa in het kader van commerciële activiteiten,
2. Bepalen van massa voor berekening van douanetarief, tarief, belasting, bonus, boete, vergoeding, compensatie of een andere gelijkaardige betaling,
3. Bepaling van massa bij toepassing van wet, verordening of expertise bij rechtszaak,
4. Bepaling van massa binnen de gezondheidszorg voor het wegen van patiënten in het kader van controle, diagnose of behandeling,
5. Bepaling van massa voor bereiding van medicijnen volgens recept door apotheek en bepaling van massa bij analyse uitgevoerd door medische of farmaceutische laboratoria,
of
6. Prijsbepaling gebaseerd op massa bij directe verkoop aan publiek en voorbereiding van voorverpakte producten
moeten voldoen aan de eisen in bijlage 1 van deze voorschriften.
NEDERLAND: rva.nl
BELGIË: belac.fgov.be

Weegschalen die niet bedoeld zijn voor doeleinden aangegeven in 1 § moeten voorzien zijn van volgende zichtbare, gemakkelijk leesbare en duurzame markeringen.
1. Naam van de producent, geregistreerde firmanaam of geregistreerde merknaam.
2. De maximumkapaciteit van de weegschaal, uitgedrukt in "Max ...".
Zulke weegschalen hoeven niet voorzien te zijn van conformiteitsmarkeringen zoals aangegeven in deze voorschriften.

Aankoop van verificatie
- U kan een bewijs van verificatie kopen bij aankoop van uw weegschaal bij WeegschaalBalance (op voorwaarde dat de weegschaal geverifieerd kan worden). Contacteer ons gerust indien u twijfelt!
- Een verificatie is geldig gedurende vier jaar. Daarna moet de weegschaal geherverifieerd worden indien deze nog steeds gebruikt wordt voor hetzelfde doeleinde.

 

CONTACTEER ONS

Mail support@weegschaal-balance.be (Support in het Engels)

Phone 2 808 19 94 (Support in het Engels). Bereikbaar weekdagen 09:00 - 16:00. Gesloten tussen 12:00 en 12:30.